Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Ďakujeme, že ste navštívili náš internetový obchod. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie nájdete rozsiahle informácie o tom, ako nakladáme s vašimi údajmi.

1. Prístupové údaje a hosting

Našu webovú lokalitu môžete navštíviť bez toho, aby ste museli prezradiť akékoľvek osobné údaje. Pri každej návšteve webovej lokality webový server automaticky ukladá iba tzv. protokolový súbor servera, ktorý obsahuje napr. názov požadovaného súboru, vašu IP adresu, dátum a čas požiadavky, objem prenesených údajov a poskytovateľa, ktorý o to požiadal (prístupové údaje), a dokumentuje požiadavku.

Tieto prístupové údaje sa analyzujú výlučne na účely zabezpečenia bezproblémovej prevádzky webovej stránky a zlepšenia našej ponuky. Slúži to podľa čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f) GDPR ochrane našich oprávnených záujmov na správnej prezentácii našej ponuky, ktoré sú v procese vyvažovania záujmov nadradené. Všetky prístupové údaje sa vymažú najneskôr do siedmich dní od ukončenia vašej návštevy na našej webovej stránke.

2. Zhromažďovanie a používanie údajov na spracovanie zmluvy a na otvorenie zákazníckeho účtu

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri zadávaní objednávky alebo pri kontakte (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu). Povinné polia sú takto označené, pretože tieto údaje nevyhnutne potrebujeme na spracovanie zmluvy alebo na spracovanie vašej žiadosti o kontakt a inak by ste nemohli odoslať objednávku alebo žiadosť o kontakt. V každom vstupnom formulári je zrejmé, aké údaje sa zhromažďujú. Údaje, ktoré nám poskytnete, používame na plnenie zmluvy a spracovanie vašich požiadaviek podľa čl. 6 ods. 1 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Pokiaľ ste nám udelili súhlas podľa čl. 6 ods. 1 1 písm. a) GDPR tým, že ste sa rozhodli otvoriť si zákaznícky účet, použijeme vaše údaje na účely otvorenia zákazníckeho účtu. Po ukončení zmluvy alebo vymazaní zákazníckeho účtu bude akékoľvek ďalšie spracovanie vašich údajov obmedzené a vaše údaje budú vymazané po uplynutí doby uchovávania platnej podľa príslušných predpisov, pokiaľ výslovne nesúhlasíte s ďalším používaním vašich údajov alebo si nevyhradzujeme právo ďalej používať vaše osobné údaje v rozsahu a spôsobom povoleným zákonom, o čom vás informujeme v tomto oznámení. Váš zákaznícky účet môžete kedykoľvek vymazať. Na tento účel môžete poslať správu na nižšie uvedenú kontaktnú možnosť alebo použiť príslušnú funkciu dostupnú v zákazníckom účte.

3. Prenos údajov

Vaše údaje poskytujeme prepravnej spoločnosti v rozsahu potrebnom na doručenie objednaného tovaru podľa čl. 6 ods. 1 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V závislosti od poskytovateľa platobných služieb, ktorého ste si vybrali počas procesu objednávky, sprístupňujeme platobné údaje zhromaždené na účely spracovania objednávky banke poverenej spracovaním platby a prípadne nami poverenému poskytovateľovi platobných služieb alebo vybranej platobnej službe. Niektoré z týchto údajov zhromažďujú samotní vybraní poskytovatelia platobných služieb, ak si u nich otvoríte účet. V takom prípade sa musíte počas procesu objednávky zaregistrovať u poskytovateľa platobných služieb pomocou svojich prístupových údajov. V tomto ohľade platí oznámenie o ochrane osobných údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb.

4. E-mailový newsletter a poštová reklama

E-mailová reklama, ak sa prihlásite na odber newslettera

Ak sa prihlásite na odber nášho newslettera, budeme vám pravidelne zasielať náš e-mailový newsletter na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a) GDPR, pričom na tento účel použijeme vami požadované alebo osobitne poskytnuté údaje. Zo služby zasielania newslettera sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Na tento účel môžete poslať správu na nižšie uvedenú kontaktnú možnosť alebo použiť odkaz na odhlásenie v newsletteri. Po odhlásení z odberu vymažeme vašu e-mailovú adresu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov, alebo si vyhradzujeme právo ďalej používať vaše osobné údaje v rozsahu a spôsobom, ktorý povoľuje zákon, o čom vás informujeme v tomto oznámení.

Poštová reklama a vaše právo na odmietnutie

Pokiaľ ste sa neodhlásili alebo ste spotrebiteľ, ktorý má obvyklý pobyt v Španielsku, vyhradzujeme si právo používať vaše meno a priezvisko a vašu poštovú adresu na naše reklamné účely, napr. na zasielanie zaujímavých ponúk a informácií o našich produktoch poštou. Slúži to na ochranu našich oprávnených záujmov pri propagácii a reklame našich výrobkov zákazníkom podľa čl. 6 ods. 1 1 písm. f) GDPR, ktoré sú v procese vyvažovania záujmov nadradené.

5. Integrácia odznaku dôveryhodnosti dôveryhodných obchodov

Na túto webovú lokalitu sme integrovali Trusted Shops Trustbadge, aby sme mohli zobrazovať našu značku dôveryhodnosti Trusted Shops a ponúkať zákazníkom produkty Trusted Shops po zadaní objednávky.

Slúži to na ochranu našich oprávnených záujmov pri optimálnom marketingu našej ponuky podľa čl. 6 ods. 1 1 písm. f) GDPR, ktoré sú v procese vyvažovania záujmov nadradené. Trustbadge a inzerované služby Trustbadge ponúka spoločnosť Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnom, Nemecko.

Pri každom použití Trustbadge webový server automaticky ukladá takzvaný súbor protokolu servera, ktorý obsahuje napríklad vašu IP adresu, dátum a čas požiadavky, objem prenesených údajov a žiadajúceho poskytovateľa (prístupové údaje) a dokumentuje požiadavku. Tieto prístupové údaje sa neanalyzujú a automaticky sa prepíšu najneskôr do siedmich dní po skončení návštevy webovej stránky.

Ostatné osobné údaje sa prenášajú do spoločnosti Trusted Shops len vtedy, ak sa rozhodnete používať alebo ste sa už zaregistrovali na používanie produktov spoločnosti Trusted Shops po zadaní objednávky. V takom prípade sa uplatňuje zmluva uzatvorená medzi vami a spoločnosťou Trusted Shops.

6. Súbory cookie a webová analýza

Na zlepšenie používateľského zážitku na našej webovej stránke a umožnenie používania určitých funkcií s cieľom zobraziť vhodné produkty alebo vykonať prieskum trhu používajú niektoré stránky tejto webovej stránky takzvané súbory cookie. Slúži to na ochranu našich oprávnených záujmov pri optimalizovanej prezentácii našej ponuky podľa čl. 6 ods. 1 1 písm. f) nariadenia GDPR, ktoré sú v procese vyvažovania záujmov nadradené. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa automaticky ukladá vo vašom koncovom zariadení. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa vymažú po ukončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača (ide o tzv. súbory cookie relácie). Iné súbory cookie sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač, keď nás opäť navštívite (trvalé súbory cookie). Ak chcete skontrolovať dobu ukladania súborov cookie, môžete použiť funkciu Prehľad v nastaveniach súborov cookie vo svojom webovom prehliadači. Prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby vás informoval vždy, keď stránka používa súbory cookie, a aby ste sa v jednotlivých prípadoch rozhodli, či chcete prijať alebo odmietnuť súbory cookie na danej webovej stránke alebo všeobecne. Každý prehliadač má iné zásady správy nastavení súborov cookie. Zásady prehliadača sú opísané v ponuke Pomocník každého prehliadača a vysvetľujú, ako môžete zmeniť nastavenia súborov cookie. Ak chcete zistiť, ako zmeniť nastavenia vo svojom prehliadači, pozrite si odkazy nižšie:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera™: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Upozorňujeme, že vypnutie súborov cookie môže obmedziť váš prístup k niektorým funkciám našej webovej stránky.

Používanie služby Google (Universal) Analytics na webovú analýzu

Na účely analýzy webových stránok táto webová stránka používa službu Google (Universal) Analytics, ktorá je poskytovaná spoločnosťou Google LLC (www.google.com). Slúži to na ochranu našich oprávnených záujmov pri optimalizovanej prezentácii našej ponuky podľa čl. 6 ods. 1 1 písm. f) nariadenia GDPR, ktoré sú v procese vyvažovania záujmov nadradené. Služba Google (Universal) Analytics používa metódy, ako sú napr. súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky, ktoré sa automaticky zhromažďujú pomocou súborov cookie, sa spravidla prenášajú a ukladajú na serveri spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Keďže je na tejto webovej stránke povolená anonymizácia IP, IP adresa sa pred prenosom v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa celá adresa IP odošle na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. Vo všeobecnosti spoločnosť Google nespája anonymizovanú IP adresu, ktorú prenáša váš prehliadač prostredníctvom služby Google Analytics, so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii.

Spoločnosť Google LLC má sídlo v USA a je držiteľom certifikátu EU-US-Privacy Shield. Aktuálny certifikát si môžete pozrieť < href=”//www.privacyshield.gov/list”> tu. Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou uznala Európska komisia subjekty certifikované podľa štítu na ochranu súkromia ako subjekty, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany údajov.

Zaznamenávaniu a spracúvaniu údajov generovaných súbormi cookie a súvisiacich s používaním webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii prostredníctvom nasledujúceho odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternatívne k doplnku prehliadača môžete kliknutím na tento odkaz zabrániť tomu, aby služba Google Analytics v budúcnosti zaznamenávala vaše údaje na tejto webovej lokalite. Pri tomto procese sa vo vašom koncovom zariadení uloží súbor cookie na odhlásenie. Ak vymažete súbory cookie, budete musieť na odkaz kliknúť znova.

Používanie služby Nextroll na reklamu

Na zhromažďovanie informácií o návštevníkoch našej webovej lokality môžeme spolupracovať s dodávateľmi tretích strán, ako je napríklad spoločnosť NextRoll, Inc (predtým AdRoll, Inc). Viac informácií o ich postupoch zhromažďovania údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti NextRoll (https://www.nextroll.com/privacy#service-13). Naši dodávatelia z tretích strán, ako napríklad NextRoll, môžu používať technológie, ktoré nie sú založené na súboroch cookie a ktoré nemusia byť ovplyvnené nastaveniami prehliadača, ktoré blokujú súbory cookie. Váš prehliadač vám nemusí umožniť blokovanie takýchto technológií. Z tohto dôvodu môžete použiť nasledujúci nástroj tretej strany na odmietnutie zhromažďovania a používania informácií na účely zobrazovania záujmovo orientovanej reklamy: http://www.networkadvertising.org/choices/.

Používanie Facebook pixelu na účely reklamy

Na našej webovej stránke používame “Custom Audience pixel” spoločnosti Facebook Inc. so sídlom 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len “Facebook”). To nám umožňuje sledovať, čo používatelia robia po zobrazení alebo kliknutí na reklamu na Facebooku. Takto môžeme sledovať účinnosť reklám na Facebooku na účely štatistík, prieskumu trhu a budúcich reklám. Takto zhromaždené údaje sú pre nás anonymné, čo znamená, že nevidíme osobné údaje jednotlivých používateľov. Napriek tomu sú tieto údaje uložené a spracované spoločnosťou Facebook.

Spoločnosť Facebook môže tieto údaje prepojiť s vaším účtom na Facebooku a použiť ich na vlastné reklamné účely v súlade so zásadami ochrany údajov spoločnosti Facebook, ktoré nájdete na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/. Spoločnosti Facebook a jej partnerom môžete povoliť umiestňovanie reklám na Facebooku aj mimo neho. Na tieto účely môže byť vo vašom zariadení uložený aj súbor cookie.

Ak chcete svoj súhlas odvolať, kliknite sem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_

Používanie aplikácie Tidio na živý chat

V záujme rýchleho poskytovania dôležitých informácií a poskytovania čo najlepších služieb klientom používame chat Tidio od spoločnosti Tidio Ltd. (Spojené kráľovstvo) a Tidio LLC (USA). Je kedykoľvek k dispozícii v ľavom dolnom rohu každej stránky a umožňuje vám kontaktovať nás a naopak.
Aby sme mohli tento chat používať, musíme do našej stránky integrovať externý JavaScript. To umožňuje poskytovateľovi služieb prístup k informáciám, ktoré odhalí váš prehliadač.
Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Tidio nájdete tu: https://www.tidiochat.com/en/privacy-policy
Ak chcete tento chat zablokovať, existuje niekoľko softvérov na blokovanie reklamy, ktoré vám to umožnia.

7. Zasielanie pripomienok o hodnotení e-mailom

Pripomínanie hodnotenia prostredníctvom dôveryhodných obchodov

Ak ste nám pri zadávaní objednávky alebo po jej zadaní udelili výslovný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a) GDPR, vašu e-mailovú adresu poskytneme spoločnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín nad Rýnom, Nemecko (www.trustedshops.com), aby vám mohla zaslať e-mail s pripomienkou o hodnotení.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy na nižšie uvedenú možnosť kontaktu alebo priamo spoločnosti Trusted Shops.

8. Možnosti kontaktu a vaše práva

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva podľa: – Čl. 15 GDPR právo získať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, a to v rozsahu uvedenom v tomto nariadení; -čl. 16 GDPR, právo okamžite požadovať opravu nesprávnych alebo doplnenie vašich osobných údajov, ktoré ukladáme; -čl. 17 GDPR, právo požadovať vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené, pokiaľ nie je potrebné ich ďalšie spracovanie – na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií; – na splnenie zákonnej povinnosti; – z dôvodov verejného záujmu alebo – na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; – čl. 18 GDPR právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, pokiaľ – presnosť údajov spochybňujete; – spracúvanie je nezákonné, ale odmietate ich vymazanie; – údaje už nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo – ste podali námietku proti spracúvaniu v súlade s čl. 21 GDPR; – čl. 20 GDPR právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo právo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi; – čl. 77 GDPR, právo podať sťažnosť dozornému orgánu . Na dozorný orgán sa môžete obrátiť spravidla v mieste svojho obvyklého pobytu alebo pracoviska alebo v sídle našej spoločnosti.

Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame alebo používame vaše osobné údaje, chcete sa opýtať na vaše údaje, opraviť ich, obmedziť alebo vymazať, prípadne odvolať udelené súhlasy alebo sa odhlásiť z konkrétneho používania údajov, obráťte sa priamo na nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v oznámení na našej stránke.

Právo namietať

Ak spracúvame osobné údaje, ako je uvedené vyššie, na ochranu našich oprávnených záujmov, ktoré sú v procese vyvažovania záujmov nadradené, môžete proti takémuto spracúvaniu údajov namietať s budúcou účinnosťou. Ak sa vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžete toto právo kedykoľvek uplatniť, ako je opísané vyššie. Ak sa vaše údaje spracúvajú na iné účely, máte právo namietať len z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.

Po uplatnení práva na námietku nebudeme vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Toto sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu. V takom prípade už nebudeme vaše osobné údaje na takéto účely spracúvať

 

Kontaktujte nás
0
    Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop