Právo na zrušenie zmluvy

Máte právo zrušiť túto zmluvu do 14 dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď vy nadobudnete alebo tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli, nadobudne fyzické vlastníctvo posledného tovaru.

Ak chcete uplatniť právo na zrušenie, musíte nás informovať o svojom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu jasným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na zrušenie zmluvy, ale nie je to povinné. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Účinky zrušenia

Ak zrušíte túto zmluvu, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vzniknú, ak ste si vybrali iný typ doručenia, ako je najlacnejší typ štandardného doručenia, ktorý ponúkame). Z náhrady môžeme odpočítať stratu hodnoty dodaného tovaru, ak je strata výsledkom zbytočnej manipulácie z vašej strany. Náhradu vykonáme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do –

(a) 14 dní odo dňa, keď sme od vás dostali späť akýkoľvek dodaný tovar, alebo

(b) (ak je to skôr) 14 dní odo dňa, keď predložíte dôkaz o tom, že ste tovar vrátili, alebo

(c) ak nebol dodaný žiadny tovar, 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy.

Vrátenie peňazí vykonáme rovnakým platobným prostriedkom, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak; v každom prípade vám v dôsledku vrátenia peňazí nevzniknú žiadne poplatky.

Úhradu môžeme zadržať, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nám nepredložíte dôkaz o odoslaní tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám zašlete späť alebo ho odovzdáte bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite svoje odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady spojené s vrátením tovaru znášate vy.

Zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku iného zaobchádzania s tovarom, ako je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Všetok tovar musí byť vrátený v pôvodnom stave, nenosený/nepoužívaný s pôvodnými visačkami a štítkami. Tovar, ktorý je otvorený alebo poškodený, môže byť odmietnutý na vrátenie peňazí. Uistite sa, že vrátený tovar je starostlivo zabalený.

Po prijatí vráteného tovaru vám budú vrátené peniaze. Pôvodné náklady na dopravu nie sú zahrnuté vo vrátenej cene.

 
 

 

 

Kontaktujte nás
0
    Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop